Revision

Vad innebär en revision?

Det är en kvalitetssäkring av ett företags finansiella information och företagets förvaltning som leder till rapportering i revisionsberättelsen. Kunden får förslag på förbättrad intern kontroll, effektivare rutiner samt övriga förbättringar för den ekonomiska rapporteringen och planeringen.

Vi är medlem i FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer. Du är varmt välkommen att höra av dig ifall du vill ta del av vår långa erfarenhet inom revision.

RR i Väst | Redovisning & Rådgivningsbyrån i Väst AB