Redovisning

Varför är det viktigt med en aktuell och rättvisande bokföring? En välordnad och korrekt redovisning ger företagaren en tryggare vardag. Styrelsen kan då fatta ekonomiska beslut utifrån korrekta underlag. Vi är byråpartner med Fortnox vilket erbjuder unika samarbetsmöjligheter med dig som kund.

Löpande bokföring

Vi hjälper dig med din löpande bokföring. Vi kan tillsammans med dig hitta en flexibel lösning för bolagets löpande bokföring som passar just dina förutsättningar. Vi kan exempelvis använda Fortnox där vi arbetar tillsammans på det sätt som du önskar, där du kan fakturera själv och vi sköter det övriga bokföringsarbetet. Ett annat alternativ kan vara att du sköter den löpande bokföringen nästan helt själv men att vi hjälper till med avstämning av den löpande bokföringen exempelvis månatligen eller kvartalsvis inför momsdeklarationen. 

Bokslut/Årsredovisning

När det är dags för bokslutet kan vi hjälpa er med att upprätta bokslut och årsredovisning. Sköter ni er bokföring själva under året men vill ha hjälp med att upprätta bokslut och årsredovisning?

Redan innan bokslutsdagen kan vi hjälpa er med att planera inför bokslutet och uppdatera er med nya redovisnings och skattemässiga regler.

Löneredovisning

Vi kan hjälpa dig med att sköta din löneadministration. Vi hjälper er med att beräkna lön, semesterlön, sjuklön, karensdagar, semesterlöneskuld och lämnar kontrolluppgifter och rapportera lönestatistik till Fora. 

 

RR i Väst | Redovisning & Rådgivningsbyrån i Väst AB