Rådgivning

Rådgivning

En bra rådgivare är ingen kostnad för ett företag utan en investering. Har du råd med att inte ringa oss?

Skatterådgivning

Beskattning av bolag och dess ägare är ett område inom ständig förändring som kräver att man är uppdaterad på gällande regelverk, praxis och kommande förändringar för att resultatet skall bli så bra som möjligt. Exempel på situationer som kan vara aktuella kan vara:  

  •  Ägarförändringar genom att ta in ny delägare eller lösa ut delägare, generationsskiften mm.
  •  Paketering av bolag och fastigheter inför en avyttring
  •  Koncernomstruktureringar och skapa optimala bolagsstrukturer.   

Inkomstdeklarationer

Vi hjälper till med att upprätta bolagets inkomstdeklaration och ägarnas privata inkomstdeklaration. Vi kan även hjälpa dig som ägare i fåmansbolag att se över den viktiga K10-blanketten och hur du kan optimera din situation. 

Affärsrådgivning

Om du har startat verksamhet kan du behöva ett bollplank och/eller hjälp med att upprätta affärsplan, likviditets- och resultatbudget. Vi kan hjälpa dig med att hitta sätt att öka din lönsamhet och effektivisering. Vet du exempelvis vilka av dina produkter eller tjänster och kunder som är mest lönsamma?   

Företagsöverlåtelser och juridiskplanering 

Om du funderar på att sälja ditt företag så är det många aspekter som man måste ta hänsyn till för att resultatet av försäljning ska bli så bra som möjligt. Vi hjälper dig genom denna process tillsammans med affärs- och familjejurister som finns i vårt nätverk.  

Bolagsärenden

Vi kan även hjälpa till med dina bolagsärenden som att starta bolag, ändra styrelse, fusioner, likvidationer etc.

RR i Väst | Redovisning & Rådgivningsbyrån i Väst AB