Historia

Detta är en gemensam plattform för Redovisning & Rådgivningsbyrån i Väst AB och Revision & Rådgivningsbyrå i Väst AB. Vi startade våra verksamheter i Stenungsund under 2015, men vi har lång branschvana från tidigare anställning på en stor internationell revisionsbyrå. Vi arbetar främst med ägarledda företag inom entreprenad, handels, fastighet, åkeri, transport och konsultbranscher men vi arbetar även med stiftelser, bostadsrättsföreningar, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda firmor och ideella föreningar. Vi har ett stort lokalt nätverk av specialister som du också får ta del av som kund eller samarbetspartner till oss.

RR i Väst | Redovisning & Rådgivningsbyrån i Väst AB